Categorie archief: Galwespen

Galwespen zijn vliesvleugelige insecten die met een legboor zijn uitgerust waarmee ze eieren in twijgen en knoppen leggen waarna z.g. gallen worden gevormd.

Behaarde besgalwesp

Behaarde besgalwesp

Neuroterus tricolor (Hartig, 1841)

Besgal van Behaarde besgalwesp (Neuroterus tricolor)

De gal van de behaarde besgalwesp (besgal) aan de onderzijde van een eikenblad.

De gallen van de Behaarde besgalwesp kunnen worden gevonden op eiken zolang de bomen in blad staan. De gallen onderop de bladeren zijn 2 to 4 mm. in doorsnee en geelgroen van kleur. Doordat ze bezet zijn met kleine roze en witte haartjes doen ze roodachtig aan. Aan de bovenzijde van het blad is de gal waarneembaar als een blaarvormige heldergele stip.
De Behaarde besgalwesp is zeldzaam in Nederland en komt voor op de Zomereik (Quercus robur), de Wintereik (Q. petraea), de Moeraseik(Q. frainetto) en de Donzige eik(Q. pubescens).

Gewone lensgalwesp

Gewone lensgalwesp

Neuroterus quercusbaccarum
De Gewone lensgalwesp tast voornamelijk de Zomereik (Quercus robur) en de Wintereik (Quercus petraea) aan.
Lensgalwespen kennen twee generaties. Een geslachtelijke voorjaarsgeneratie en een ongeslachtelijke zomergeneratie.
Een aantasting door de Gewone lensgalwesp vormt geen ernstige bedreiging maar kan wel invloed hebben op de totale vitaliteit van bomen.

Aardappelgalwesp

Biorhiza pallida

De Aardappelgalwesp kent een sexuele -, en een asexuele generatie, De ongevleugelde asexuele generatie ontspringt in de winter uit gallen op de wortels van eiken en gaan op zoek naar een Eik om eieren in te leggen.
Deze generatie is voorzien van een legboor waarmee ze de twijgen tussen de nieuwe knoppen aanboren. Op deze punten ontstaan dan appelvormige gallen. Deze gallen schrompelen later in waardoor ze het uiterlijk van een oude aardappel krijgen.
In deze gallen ontwikkelt zich de gevleugelde, sexuele, zomergeneratie van mannelijke -, en vrouwelijke Aardappelgalwespen.
Lees verder