Categorie archief: Galmijten

Eriophyidae

Perengalmijten

Perengalmijt, Perenpokmijt of Perenbladgalmijt

Phytoptus pyri

Gallen Perengalmijt (Phytoptus pyri)

Gallen van de perengalmijt (Phytoptus pyri) in pril stadium van ontwikkeling aan de bovenzijde van een perenblad.


De Perengalmijt is een zeer kleine mijt die niet groter wordt dan 0.16 tot 0.20 mm.
Bij een aantasting door de Perengalmijt verschijnen er eerst blaasjes op het blad van de peer. In een later stadium worden dit zwarte vlekjes.
De Perengalmijten leven in de gallen die aan de onderkant van de bladeren worden gevormd.
Perengalmijten veroorzaken de z.g. perenpokziekte op de bladeren van perenbomen. De mijten tasten de vruchten niet aan maar kunnen wel de vitaliteit van de boom beïnvloeden en nadelig voor de oogst zijn.

Video Perenbladgalmijt


In de kleine gallen onder het blad zitten miniscule gaatjes die voor de Perenpokmijt als in- en uitgang tot de gal dienen. Op de video ziet u hoe een Perenpokmijt de gal verlaat.

Fotogalerij Perenbladgalmijt

Okkernootviltmijten

Okkernootviltmijt of Walnootgalmijt

Aceria erinea
Walnootgalmijten veroorzaken schade aan de boven- en onderzijde van de bladeren van de Walnoot (Juglans regia). Aan de bovenzijde ontstaan bollingen (gallen) en aan de onderkant zien we minuscule haartjes waartussen zich de walnootgalmijten bevinden. Walnootgalmijten brengen de winter in de knoppen van de bomen door.

Walnootgalmijt of Okkernootvoiltmijt (Aceria erinea)

De Walnootgalmijt (Aceria erinea )veroorzaakt deze gallen op het blad van de Walnotenboom (Juglans regia)

Video Walnootgalmijt of Okkernootviltmijt

(Vergroting 1600 x.)

De Walnootgalmijt of Okkernootviltmijt meet ongeveer 0.17 mm. in lengte en leeft tussen de ‘haren’ die gelijk met de gallen aan de onder-, en bovenzijde van het blad vorden gevormd.