Aantastingen 😷

Aantastingen door parasitaire schimmels of schadelijke insecten aan de tijdelijke organen van bomen: blad, fruit en bloemen zijn voor de particulier meestal geen groot probleem behalve als ze hardnekkig zijn of tot een plaag uitgroeien.
Plagen bij bomen zijn over het algemeen periodiek terugkerende aantastingen door kolonisatie van delen van de boom door plaagorganismen die vaak verband houden met specifieke klimatologische omstandigheden. Veel plagen zijn gastheer-specifiek terwijl anderen een groter areaal aan soorten aantast (bv. Sprinkhanen).
Insektenvraat aan het blad of andere niet permanente delen van de boom herstelt zich in de regel het volgende jaar en vormt zelden een bedreiging voor het voortbestaan van de boom maar kan in grote monocultures tot economische schade leiden.
Er zijn echter ook plaaginsekten die schadelijke schimmels of bacterieën verspreiden zoals bv. bij de Iepziekte het geval is.
We hebben onze gegevens en fotos over aantastingen en plagen gegroepeerd op drie paginas,
Een lijst van schadelijke insekten
Een lijst van schadelijke mijten
Een lijst van schadelijke schimmels
Een lijst van schadelijke weekdieren (Slakken)

Niet alle organismen die hier gelijst worden veroorzaken noodzakelijkerwijs een ‘plaag’ en meestal spreekt men alleen van een plaag als er serieuze economische belangen worden geschaad of ernstige overlast wordt veroorzaakt. Toch worden ze in de regel plagen genoemd wat nogal eens tot paniek leidt.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...