Boomleeftijdsbepaling ⏳

Hoe oud is die boom?

Bepaal de leeftijd van veel soorten bomen met het programma onderaan deze pagina.

Leeftijd oude bomen bepalen.

Om bijvoorbeeld de leeftijd van deze oude iep te schatten zonder de boom te vernielen kan de groeifactor worden gebruikt.

Het gebruik van een aanwasboor om de leeftijd van bomen te bepalen moet vanwege de schade die het aan de boom toebrengt worden afgeraden. Ook zijn bomen vaak hol of is het hout door degeneratie aangetast hetgeen deze methode nutteloos maakt voor een juiste bepaling van de preciese leeftijd van veel oude bomen.
Om de ouderdom van een levende boom te bepalen zonder schade aan de boom toe te brengen zijn verschillende manieren voorhanden.
De gemeente -, of oudere (buurt)bewoners kunnen mischien uitsluitsel geven over de vraag wanneer de boom is geplant of oude films -, foto’s -, schilderijen -, of tekeningen kunnen duidelijkheid verschaffen.
Men kan ook gebruik maken van een methode waarbij de van te voren vastgestelde groeifactor wordt gebruikt om via een eenvoudige berekening de leeftijd van de boom te kunnen schatten.
Voor bomen die onder slechte omstandigheden groeien zoals bijvoorbeeld de meeste straatbomen zal de schatting van de ouderdom moeten worden bijgesteld.
Ook van bomen waarvan de kroon intensief (leibomen en etagebomen) – , of extensief (knotbomen, kandelaberbomen) wordt onderhouden zal de diktegroei t.o.v. de leeftijd in de regel (sterk) achterblijven bij die van bomen met een gewone natuurlijke kroon die op een normale wijze is onderhouden.
Om de leeftijd van een boom te berekenen is het nodig om de omvang van de boom te meten. In de meeste gevallen is er sprake van een rechte stam. In zo’n geval meet u de omtrek van de boom op 1,30 hoogte.

Boomverzorger bepaalt omtrek/leeftijd Es.

Boomverzorger meet de omtrek van een Es op ongeveer 1,30 meter (borst)hoogte. De omtrek is een factor in de Methode Raad en kan ook worden gebruiikt om het stamvolume en de leeftijd te bepalen.

Soms zijn bomen meerstammig of aan de basis vertakt. In zulke gevallen zal er op een andere manier gemeten moeten worden. Hoe u de omtrek/leeftijd van zulke bomen bepaalt kunt u in de onderstaande link lezen.

Kaarten met leeftijd van bomen in Nederland en omstreken.

De voortschrijdende staat van de technologie is een belangrijk hulpmiddel geworden bij het vaststellen van de leeftijd van bomen en online registratie van bomen en gegevens als ouderdom, omvang, hoogte etc. maakt het steeds gemakkelijker om de plantdatum van een boom nauwkeurig te achterhalen en de leeftijd te bepalen.
Online hulp bij het bepalen van de leeftijd van een boom.
De leeftijd van een boom is ook een primaire factor bij de berekening van waarde van -, en schade aan bomen zoals die worden bepaald door het Rekenmodel boomwaarde, ook wel Methode N.V.T.B. genoemd.
De onderstaande link is zeer geschikt om even snel de resultaten van het programma beneden aan de werkelijkheid te toetsen:
https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse/10-bijzondere-bomen-in-friesland.html