Uniforme Methode voor Waardebepaling van bomen

De omtrek van de stam in centimeters gemeten op borsthoogte (1.30 meter).Omtrek cm.
Selecteer de boom uit de lijst.Boomsoort
Standplaatswaarde De waarde van een straat- en parkboom is groter voor bomen die aangeplant zijn in een stadscentrum (zeldzamer, moeilijker groeivoorwaarden) dan voor bomen die in het landelijk gebied groeien. De standplaatswaarde variert van 1 (stadscentrum) tot 0,6 (ruraal gebied).Standplaatsfactor
Plantwijzefactor
Als de boom alleen staat, is hij veel waard. Heb je er tientallen op een kleine oppervlakte, dan zijn ze veel minder waard.
Plantwijzefactor

Conditie-levensverwachtingsfactor De conditiewaarde van een boom is een cofficint die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1.Conditiefactor

Uniforme Methode voor Waardebepaling

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de Uniforme Methode gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.

Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones.
De waarde van een boom wordt berekend aan de hand van 5 factoren: de basiswaarde (B), de soortwaarde (S), de standplaatswaarde (St), de conditiewaarde (C) en de plantwijzewaarde (P).

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P
Bron: PUBLICATIES VVOG > Waardebepaling van bomen