Rekenmodel Boomwaarde

Methode NVTB

Het rekenmodel boomwaarde is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en wordt ook wel Methode NVTB genoemd. Deze boomwaardebepalingsmethode is de opvolger van de methode Raad waarmee ook de waarde van -, en schade aan bomen kan worden bepaald.
Het rekenmodel boomwaarde is op dit moment geaccepteerd als juridisch de meest aanvaardbare methode om de waarde van bomen te bepalen. De Methode Raad heeft tegenover het rekenmodel een lage juridische status.
Hieronder een grove weergave van de manier waarop de waarde van bomen met de methode NVTB wordt bepaald met daaronder een programmaatje om het eens zelf te proberen.

Boomwaardebepaling d.m.v. het rekenmodel boomwaarde.

 • Aan de hand van de boomsoort, de omvang van de herplant en de plantkosten van de boom, wordt de waarde van de boom, zoals die drie jaar na aanplant zou zijn, bepaald.
 • Vervolgens wordt de ‘Functie-categorie’ van de boom bepaald, wordt de mate van beheer beschreven, wordt de actuele leeftijd van de boom bepaald 1 en worden de standaard waarde voor het moment van functievervulling en de standaard eindleeftijd eventueel bijgesteld.
 • Met behulp van deze parameters wordt eerst de waarde van de boom op het moment van functie-vervulling bepaald.
  Vanaf dit moment vindt afschrijving plaats.
 • Deze berekening resulteert uiteindelijk in de Actuele Boomwaarde.

Met de actuele boomwaarde kan nu, ook met behulp van de schademodule van het rekenmodel het schadebedrag bepaald worden.

1 De Omvang van de stam op 130 cm. hoogte (borsthoogte), die bij de Methode Raad wel is meegenomen in de berekening, is in het rekenmodel boomwaarde geen factor. Via deze link vindt u een programma om m.b.v. de omvang de leeftijd van een groot aantal soorten te bepalen.

Schadebepaling met het rekenmodel boomwaarde.

Als ten gevolge van de schade het totale verlies van de boom binnen 5 jaar kan worden verwacht dan mogen de totale Actuele Boomwaarde en de eventueel gemaakte noodzakelijke kosten op de tegenpartij worden verhaald. Bij gedeeltelijke schade aan een boom waarbij uitval ten gevolge van de schade over een langere periode aannemelijk wordt geacht wordt een aan de verkorte levensduur van de boom gerelateerd schadebedrag in rekening gebracht.

Simulatie Rekenmodel Boomwaarde

Op grond van openbare gegevens maakten wij het onderstaande programma. De uitkomsten mogen niet worden gebruikt voor een officiele boomwaardebepaling en hebben juridisch geen waarde. We denken wel dat onze schatting niet ver naast de waarheid zit. U krijgt in ieder geval een idee hoe de methode werkt en welke gegevens er nodig zijn om de waarde van -, en de schade aan bomen te bepalen.

Selecteer de boom uit de lijst.Naam: Kies de maat van de nieuw aan te planten boom.Omvang herplant
 • extensief: eenvoudig bereikbare plantlocatie en/of gemakkelijk te realiseren aanplant.
 • regulier: gemiddeld bereikbare plantlocatie en/of gemiddeld te realiseren aanplant.
 • intensief: beperkt bereikbare plantlocatie en/of moeilijk te realiseren aanplant.
 • Plantkosten


  Beoordeel deze pagina.

  1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (7 votes, average: 4,14 sterren van 5)
  Laden...