Begeleidingssnoei 👍

Begeleidingssnoei bestaat onder meer uit het opkronen van de bomen tot de vereiste doorrijhoogte. Het opkronen moet in een zo vroeg mogelijk stadium gebeuren. Dit voorkomt grote wonden aan de stam.
Prioriteit hebben verder het verwijderen van dubbele toppen en codominante takken.
Ook takken die in de toekomst problemen kunnen geven met omliggende objecten worden preventief verwijderd alsmede dood hout en alle andere takken die standaard bij iedere vorm van snoei worden verwijderd.
Bij het begeleidend snoeien probeert men een boom te vormen die in volwassen stadium een evenredig gespreide permanente kroon vormt met gesteltakken die min of meer op dezelfde afstand van elkaar staan.

Waarom Begeleidingssnoei?

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei

Vanaf de tijd van planten tot aan het bereiken van volwassenheid hebben bomen begeleidingssnoei nodig. Bij de begeleidingssnoei wordt ervoor gezorgd dat de jonge boom een evenwichtig opgebouwde structureel gezonde blijvende -, of, volwassen kroon vormt en wordt de hoogte van de laagste takken van de kroon bepaald.
Daar waar in de toekomst, vanwege gebruik van de omliggende ruimte, problemen kunnen worden verwacht, kan bij de begeleidingssnoei vroegtijdig sturend worden ingegrepen.
Afhankelijk van de boomsoort moet deze vorm van snoeien om de paar jaar worden herhaald. De leeftijd tot waaraan het begeleidend snoeien moet worden voortgezet en het aantal jaren waarop het snoeien moet worden herhaald is afhankelijk van de boomsoort en de omstandigheden. Het is echter wel belangrijk dat dit traject van het snoeien word nagevolgd omdat bij het corrigeren van achterstallig onderhoud, zoals bv. het te laat opkronen, het afzagen van takken die tegen gebouwen (dreigen te) groeien of het te laat verwijderen van codominante takken of dubbele toppen, onnodig gaten in de kroon -, en vaak zeer grote wonden ontstaan die de kans op infectie en rot vergroten, de stabiliteit en veiligheid bedreigen en de waarde van de boom verminderen. Bij langdurige nalatigheid is een vormsnoei in de toekomst vaak onvermijdelijk en de kosten daarvan kunnen aardig oplopen nog afgezien van het gevaar dat de boom voor de omgeving kan gaan opleveren.

Hoe vaak moet begeleidingssnoei worden uitgevoerd?
Ieder jaar snoeien is zonder meer het best. Zo blijven de wonden het kleinst en ondervindt de boom er het minste schade van. In de praktijk worden er over het algemeen ruimere marges gehanteerd die waarschijnlijk zijn gebasseerd op budgetaire overwegingen van grote bomenbeheerders als gemeenten.
Hoe ruimer de marge des te groter de schade aan de boom. Groenwerk boomverzorging acht het verstandig een maximale marge van 4 jaar niet te overschrijden. Het verkleinen van de marge verkleint natuurlijk ook de hoeveelheid arbeid die per boom nodig is en de hoeveelheid afval die bij de snoei vrijkomt. Dus hoe vaker u begeleidingssnoei laat uitvoeren des te lager zijn de kosten per snoeibeurt.
Maar u beslist zelf wat u het beste uitkomt.

Als de boom zijn permanente kroon heeft gevormd en de volwassenheid heeft bereikt dan gaat de begeleidingssnoei over in onderhoudssnoei waarbij de boom over een periode varierend van 4 tot 9 jaar wordt nagelopen waarbij o.a. dood hout en ongezonde – , of ongewenste nieuwe takken worden verwijderd.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...