Aanplanten 🌱

Bomen aanplanten vereist onderzoek, voorbereiding en een deskundige selectie van gezonde-, en op de juiste manier opgekweekte, bomen.
Voor we met de selectie van bomen beginnen kijken we eerst naar milieufactoren als bodem en klimaat en naar de beschikbare ruimte.
Vervolgens zien we welke functie de boom moet gaan vervullen en wat zijn plaats in de tuin, de straat, etc. is, met andere woorden, “wat zijn de waarden die u in de boom terug wilt vinden”. Kiest u een boom voornamelijk om de sierwaarde, om het fruit of om de stijlistische– , de landschappelijke -, of de natuurwaarde of kiest u voor abstracter waarden en wenst u bv. een romantische boom, een statige boom, een dramatische boom of een boom die hoop of liefde symboliseert.
Groenwerk boomverzorging helpt u met het maken van u keuze en selecteert voor u op de kwekerij dominante bomen die over de goede eigenschappen beschikken om uit te groeien tot gezonde regelmatig vertakte bomen met een hoge levensverwachting, levert ze en plant ze op vakkundige wijze voor u in uw tuin.
Bomen hebben veel te bieden, ze voorzien ons van zuurstof, fruit en bloesem, kleur, geur en sfeer. Ze oefenen ook aantrekkingskracht uit op vogels en insekten en brengen de natuur dichterbij in ons leven. Als u bepaald hebt waarom u een boom wilt planten kunt u uit al die eigenschappen die boom selecteren die u het meeste aanspreekt. Groenwerk kan u van advies en informatie voorzien. Wij kennen de problemen die een verkeerde keuze kan veroorzaken maar ook het plezier van een goede selectie en de voordelen van een deskundig advies. Groenwerk boomverzorging kan u helpen de boom te vinden die bij u past.

Selectie
Maak uw keuze zeer bewust en vraag uzelf af welke functie u de boom primair wilt toedichten. Realiseer u bijzonder goed wat de ruimte is die u de boom wilt/kunt geven en beperk uw keuze tot die soorten die binnen deze ruimte passen zonder dat daar extensieve snoeimethoden voor nodig zullen zijn. Er zijn vele verschillende boomsoorten en van de meeste van die soorten zijn er vele verschillende cultivars voorhanden die onderling sterk verschillen in afmeting, vruchtdracht, bloesem, bladkleur, bladvorm etc. Daardoor is er zelfs voor kleine tuinen van bijna iedere soort wel een cultivar aanwezig die binnen de eisen die de omgeving stelt blijft en aan uw verwachtingen voldoet.

Bomen in pot planten

Bomen in pot/container kunnen het hele jaar worden verkregen en aangeplant.

Aanplant
Bomen die in een pot of container zijn opgekweekt kunnen het hele jaar door worden geplant. Het nadeel van het opkweken in potten is dat de wortels niet de gelegenheid krijgen om normaal uit te groeien. Dit is wel het geval bij bomen die in ‘volle grond’ zijn opgekweekt en met kluit of met kale wortel worden geleverd, maar deze bomen kan men alleen planten als de bomen in rust zijn, c.q. geen blad hebben.
Bomen die van een kwekerij komen kunnen een vrij hoge leeftijd en een fors formaat hebben.
Groenwerk boomverzorging keurt en selecteert op de kwekerij de beste bomen op dominantie en gezondheid. Wij transporteren de bomen zo snel mogelijk zodat uitdroging tot een minimum beperkt blijft en de boom in optimale conditie de plantplaats bereikt. Op de plantplaats zijn de plantgaten al gegraven. De boom wordt bij het planten door ons voorzien van een of meer boompalen die zo snel als de kluit zichzelf in de grond verankerd heeft, dit is meestal na 1 of 2 groeiseizoenen, door Groenwerk ook weer worden verwijderd. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen er ook beluchtingsbuizen worden aangebracht.

Nazorg
Nadat de boom is geplant en van boompalen (en eventuele drainage-, en beluchtingsbuizen) is voorzien kunt u (tenzij voor de soort of door de kweker anders aangegeven) voor de nazorg volstaan met het geven van extra water, vooral tijdens droge periodes.
Tijdige verwijdering van de boompalen is iets dat nogal eens wordt vergeten en dat kan dan leiden tot situaties als op de foto hier beneden waar de boompaal de de tere schors van deze berk zelfs al geruime tijd fors aan het beschadigen is. Het boomband hangt los aan de palen en het is duidelijk dat, wie deze boom ook geplant heeft, hij of zij zich er niet veel aan gelegen heeft laten liggen of de boom überhaupt de volwassenheid zou moeten bereiken.
Boompalen staan niet als versiering bij een boom. Ze moeten een functie hebben anders horen ze er niet. Boompalen waarvan het boomband los of slap hangt hebben geen functie en dienen ofwel verwijderd te worden ofwel dient het boomband te worden aangespannen.
Als de boompalen worden verwijderd dan moet dit op de juiste manier gebeuren zodat er geen wortels beschadigd raken. Dus niet wrikken en sjorren maar een koevoet gebruiken.

Boompalen

Zonde van de moeite van het planten en van de boom, vindt u ook niet?
Let u ook eens op het scherpe contrast tussen het strak gemaaide en aangeharkte gras en de complete verwaarlozing van de boom waar overduidelijk al jaren niemand naar heeft omgezien.

Na het planten van de boom moet deze d.m.v. begeleidingssnoei onderhouden worden totdat de permanente kroon is gevormd. Ook hiervoor kunt u eventueel bij ons aankloppen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...